L'Abri Bed & Breakfast
Facebook Labri France

ANBI informatie

De statutaire naam van onze instelling is Stichting L'Abri. Om verwarring te voorkomen met andere gelijknamige stichtingen gaan wij onder de naam Stichting L'Abri-france door het leven. De stichting staat bij de belastingdienst onder het fiscale nummer 8219.01.059 geregistreerd als Algemeen Nut Beoogende Instelling en heeft doordoor de ANBI erkenning, waardoor giften en donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Een van de voorwaarden van de ANBI stutus is dat de instelling bepaalde informatie transparant maakt voor het brede publiek. Op deze pagina treft u deze informatie aan, al dan niet in bijlagen die u kunt downloaden.

De missie van stichting L’ Abri-france is om jongeren en (jong)volwassenen met psychische en/of psychosociale problemen te helpen bij het re-integreren in de maatschappij. L’ Abri-france biedt deelnemers in Frankrijk, gedurende een afgebakende periode, een prikkelarme, gestructureerde omgeving waarin het opdoen van nieuwe en positieve ervaringen voorop staat. Om de hiervoor genoemde omgeving te realiseren is stichting L’ Abri-france een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met La Montagne te Tournus in Zuid-Bourgogne.

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 30280740 en is gevestigd te Krimpen a.d. IJssel.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: H. Hoogendoorn, Krimpen a/d IJssel
Secretaris: J. Koster, Tournus, France
Penningmeester: D. van Krimpen, Veenendaal
Lid: G.M. Koster-van Vulpen, Renswoude

Bestuursleden en adviseurs ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Correspondentie en bezoek adres: Chemin des Crêtes 777, 71700 Tournus, Frankrijk
Bank:  NL62RABO0157318001 

Documenten

Onder de rubriek Nieuws en artikelen treft u ondermeer onze jaarlijkse nieuwsbrief aan met daarin een weergave van onze activiteiten etc.