L'Abri Bed & Breakfast
Facebook Labri France

Voor wie?

L' Abri-france wil begeleiding bieden aan, met name, jongeren en (jong)volwassenen. L' Abri-france hanteert bij toelating de volgende criteria:

Buiten de doelgroep behoren deelnemers met een beneden gemiddeld of lager intelligentie niveau, jongeren/jong volwassenen met een zodanig ernstige problematiek dat eerst behandeling binnen de (jeugd)hulpverlening noodzakelijk is. Onder ernstige problematiek valt ook verslavingsproblematiek onder andere op het terrein van drugs, alcohol en gokken. Vanwege de overeenkomstige achtergrond van het begeleidingsteam richt L'Abri-france zich bij voorkeur op personen met een protestants-christelijke levensovertuiging van 16 t/m 45 jaar omdat inlevingsvermogen en begrip van groot belang blijken te zijn tijdens het behandelingsproces. Alleen in een vertrouwde en veilige omgeving ontstaat er een gunstig klimaat om te helen, te verwerken en een nieuwe start te maken. Ook niet identiteitsgebonden personen zijn welkom. Van iedere gast wordt immers verwacht dat met de huisregels en geloofsovertuiging van het gastgezin respecteert.

Concrete voorbeelden: